“Thijs weet te

  bereiken dat we

  daar als team

  zitten. Aandacht

  voor iedereen.”

Management
Samen met betrokkenen
verbeter ik werkprocessen
binnen organisaties,
als interim-manager.
Voor een effectieve
doorvoering van nieuwe
ontwikkelingen, een
goede inzet van mensen,
om het werk beter te
laten verlopen en om
kosten te besparen.
Voorbeelden:
projectleiderschap
  invoering Omgevingswet
  bij overheden
interim-management
  openbare ruimte
interim-management
  welzijn en zorg

Advies en coaching
Begeleiden en ondersteunen
van zowel bestuurders
als medewerkers is
een belangrijk onderdeel
van mijn werk. Zorgvuldig
kijken hoe mensen in
hun werk staan, hoe de
omgeving naar hen kijkt
en waar zij naar toe willen
groeien. Maar ook intervisie
is mogelijk, om
je professionele kwaliteiten
verder te ontwikkelen.
Voorbeelden:
coaching en advisering
  van senior-adviseurs,
  leidinggevenden en
  bestuurders (o.a.
  colleges van B&W)
intervisie voor bedrijfsleven,
  zzp-ers en overheden

Ontwikkelprocessen
van organisaties en
tussen organisaties
Ik begeleid vernieuwingsprocessen
en samenwerkingsprocessen
bij/tussen organisaties.
Zodat gezamenlijk
betere resultaten
worden geboekt.
Voorbeelden:
samenwerking in de
  waterketen tussen
  gemeenten, waterschappen
  en provincie
implementatie Wmo,
  voorbereiding invoering
  Omgevingswet
bewonersrechten / Right
  to Challenge en gevolgen
  voor de werkwijze
  van overheden en maatschappelijke
  organisaties

 

“De rust die Thijs brengt, zijn scherpe vragen en de 
 ruimte die hij geeft voor humor. Hij bewaakt het proces
 goed en zorgt dat de stappen goed worden doorlopen.”